HAWK Administratiekantoor

financiële & fiscale diensten

Dienstverlening bedrijven

Het produktenpakket aan bedrijven bestaat o.a. uit:

Financiële producten:

 • het verzorgen van uw financiële administratie (boekhouding);
 • het samenstellen van de algemene jaarrekening;
 • het verzorgen van debiteurenbeheer (betalingsherinneringen en aanmaningen);
 • het verzorgen van de facturering; het behandelen van incasso-opdrachten (incl. gerechtelijke procedures);
 • het adviseren ten aanzien van de administratieve organisatie en bedrijfseconomische activiteiten;
 • het verzorgen van leveringsvoorwaarden;
 • het verzorgen van de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (BV).  

Fiscale producten:

 • het verzorgen van aangiften voor inkomsten-, omzet-, vennootschaps- en dividendbelasting;
 • het verzorgen van bezwaar- en beroepsschriften inzake belastingwetgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HAWK Administratiekantoor.

Afbakening producten en doelgroep

De volgende produkten / werkzaamheden worden niet geleverd:

 • het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen;
 • second opinion voor aangifte inkomstenbelasting van andere belastingconsulenten;
 • het begeleiden van startende bedrijven;
 • werkzaamheden voor ondernemers / bedrijven die de boekhouding / fiscale aangiften in eigen beheer verzorgen;
 • werkzaamheden voor buitenlandse ZZP-ers;
 • werkzaamheden voor ondernemingen met onvoldoende startkapitaal, in staat verkeren van surseance van betaling of faillissement of inzake bedrijfsbeëindiging;
 • werkzaamheden voor Naamloze Vennootschappen (NV), EURO-BV, Engelse LTD, Commanditaire Vennootschappen (CV), coöperaties, maatschappen, stichtingen en verenigingen.