HAWK Administratiekantoor

financiële & fiscale diensten

Checklist IB 2023

Vet gedrukt = verplicht meenemen. Niet vet gedrukt = meenemen indien van toepassing.

Algemene zaken

 • uitnodigingsbrief Belastingdienst (www.mijnoverheid.nl m.b.v. DigiD of wit briefpapier)
 • geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • voorlopige teruggave / voorlopige aanslag 2023 en/of 2024
 • VIA brief van de Belastingdienst
 • Digid (gebruikersnaam / wachtwoord) en mobiel nummer voor SMS-controle

Inkomsten uit werk/uitkering

 • jaaropgave 2023 per werkgever / uitkeringsinstantie (SVB/ABP/UWV/pensioenfonds/verzekeringmij./gemeente

Ziektekosten

 • alle afschriften van bank (betalingen van medische kosten)
 • declaratieoverzichten van ziektekostenverzekeraar
 • facturen / nota's / declaraties voor geneesmiddelen, huisarts, ziekenhuis etc.
 • dieetverklaring 2023 (downloaden via www.belastingdienst.nl)

Hypotheekrente

 • jaaropgave 2023 hypotheek / bouwdepotrente
 • bankafschriften behorend bij hypotheeklening
 • WOZ - beschikking voor peiljaar 2023 met peildatum 1 januari 2022
 • afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning
 • taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
 • nota van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
 • nota van Nationale Hypotheek Garantie (meestal vermeld op notaris nota)

Inkomensvoorzieningen

 • premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Giften

 • afschriften van bankrekening met vermelding gift en ANBI-erkende instelling

BOX III (eigen vermogen, indien > € 57.000,--)

 • jaaropgave bank RABO/ABN/ING/SNS en/of overige banken per 1 januari 2023
 • jaaropgave van beleggingsrekening (aandelenbezit en dividendbelasting)
 • gegevens WOZ-beschikking tweede woning
 • gegevens eventuele overige bezittingen
 • jaaropgave Vereniging van Eigenaren (VVE, indien sprake van eigen woning)

Pensioenberekening/lijfrente

 • pensioenaangroeifactor A 2022 (jaaropgave Pensioenfonds)
 • polis van de pensioen / lijfrenteverzekering
 • algemene voorwaarden van de pensioen / lijfrenteverzekering