HAWK Administratiekantoor

financiële & fiscale diensten

Tarieven

De tarieven voor verschillende producten zijn afhankelijk van de omzet van de onderneming, waarbij voor enkele producten hetzelde tarief van toepassing is, ongeacht de omvang van de onderneming.
Per 1 december 2023 bedraagt het uurtarief voor contracturen € 65,-- (boekhouding), voor niet-contracturen € 75,-- (o.a. fiscaal advisering) en juridische zaken € 90,--.
Aan bedrijven wordt per maand/kwartaal minimaal 2 uren in rekening gebracht op basis van facturering vooraf.

Offerte

Alle zakelijke klanten krijgen vooraf een persoonlijke offerte op maat. Indien van de offerte gebruik wordt gemaakt, wordt tussen de opdrachtgever en HAWK Administratiekantoor, een overeenkomst gesloten voor de periode van een jaar en bij wederzijdse tevredenheid, elk jaar geprolongeerd.

Algemene voorwaarden

De levering van financiële en fiscale producten geschiedt volgens de leveringsvoorwaarden van HAWK Administratie-kantoor, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34126529 d.d. 15 januari 2010.